UIT VRIJE WIL 

Onder begelijding en hulp van mijn collega Jaqueline Veldsta heb ik in 2010 (als vrijwilliger zelf) een serie portretten gemaakt van vrijwilligers in verschillende functies. Hier zijn een paar voorbeelden te zien.