Feestelijk Frij-Stiper Café met ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst Gemeente Leeuwarden.